Privacyverklaring

PERSOONSGEGEVENS DIE WORDEN VERWERKT

Flint Webmedia V.O.F. kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Flint Webmedia V.O.F., en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Flint Webmedia V.O.F. verstrekt. Flint Webmedia V.O.F. kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
  • Uw voor- en achternaam
  • Uw adresgegevens
  • Uw telefoonnummer
  • Uw e-mailadres
  • Uw IP-adres

WAAROM Flint Webmedia V.O.F. GEGEVENS NODIG HEEFT

Flint Webmedia V.O.F. verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Flint Webmedia V.O.F. uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit juridische dienstverlening.

HOE LANG Flint Webmedia V.O.F. GEGEVENS BEWAART

Flint Webmedia V.O.F. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

DELEN MET ANDEREN

Flint Webmedia V.O.F. verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

IN KAART BRENGEN WEBSITEBEZOEK

Op de website van Flint Webmedia V.O.F. worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, waaronder het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvraging en gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Flint Webmedia V.O.F. gebruikt deze informatie om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt. Voorbeelddocument

GOOGLE ANALYTICS

Flint Webmedia V.O.F. maakt gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Flint Webmedia V.O.F. bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. De aldus verkregen informatie wordt, met inbegrip van het adres van uw computer (IP-adres), overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Lees het privacybeleid van Google voor meer informatie. U treft ook het privacybeleid van Google Analytics hier aan. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe onze website gebruikt wordt, om rapporten over de Website aan Flint Webmedia V.O.F. te kunnen verstrekken en om haar adverteerders informatie over de effectiviteit van hun campagnes te kunnen bieden. Google kan deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Flint Webmedia V.O.F. heeft hier geen invloed op. Flint Webmedia V.O.F. heeft Google geen toestemming gegeven om via Flint Webmedia V.O.F. verkregen Analytics-informatie te gebruiken voor andere Google-diensten.

GEGEVENS INZIEN, AANPASSEN OF VERWIJDEREN

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar [email protected] Flint Webmedia V.O.F. zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

BEVEILIGEN

Flint Webmedia V.O.F. neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Flint Webmedia V.O.F. maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Flint Webmedia V.O.F. verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Flint Webmedia V.O.F. op via [email protected] https://flintmedia.nl is een website van Flint Webmedia V.O.F.. Flint Webmedia V.O.F. is als volgt te bereiken: Postadres: Molenstraat-Centrum 1, 7311XG Apeldoorn Vestigingsadres: Beeklustweg 32, 7335JD Apeldoorn Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 67193102 Telefoon: +316 134 595 25 E-mailadres: [email protected]